Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Dr. Katarzyna Magiera-Mularz laureatką Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego

Dr. Katarzyna Magiera-Mularz laureatką Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego

Z przyjemnością informujemy, że dr Katarzyna Magiera-Mularz z Wydziału Chemii UJ została wyróżniona Nagrodą Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą oryginalną pracę młodego polskiego badacza w dziedzinie biotechnologii opublikowaną w roku 2017.

Dr Magiera-Mularz nagrodzona została za publikację “Bioactive Macrocyclic Inhibitors of the PD-1/PD-L1 Immune Checkpoint”, która ukazała się w czasopiśmie Angewandte Chemie (Magiera-Mularz, K. et al., (2017), Angew. Chem. Int. Ed. DOI: 10.1002/anie.201707707). W nagrodzonej pracy scharakteryzowano, po raz pierwszy, cel molekularny peptydów makrocyklicznych hamujących szlak PD-1/PD-L1 (programowanej śmierci komórkowej) oraz uzyskano informacje o sposobie ich oddziaływania z białkiem PD-L1.

Nagroda za najlepszą pracę eksperymentalną z dziedziny biotechnologii, wykonaną w polskim laboratorium przez młodego pracownika naukowego i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym przyznawana jest corocznie od 2013 roku. Laureaci konkursu obok dyplomu otrzymują nagrodę pieniężną oraz są zapraszani do wygłoszenia referatu naukowego na posiedzeniu Komitetu Biotechnologii PAN.


Więcej informacji: www.kbiotech.pan.pl