Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Ogłoszenia

Postępowanie habilitacyjne

Dr Marcin Wieczorek
Zaawansowane metody kalibracyjne w analizie przepływowej.
Read More o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Łukasz Orzeł
Mechanizmy reakcji kompleksów tetrapirolowych w kontekście zastosowań katalitycznych, środowiskowych i medycznych.
Read More o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Paweł Szlachcic
1H-Pirazolo[3,4-b]chinoliny i 1H-pirazolo[3,4-b]chinoksaliny, ze szczególnym uwzględnieniem pochodnych fluorowanych- struktura, synteza i wybrane właściwości.
Read More o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr James Hooper
Kwantowo-chemiczny opis oddziaływania i samoorganizacji cząsteczek organicznych zaadsorbowanych na nośnikach metalicznych.
Read More o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Monika Srebro-Hooper
Teoretyczna charakterystyka związków pomiędzy strukturą a właściwościami w wybranych układach molekularnych z ugrupowaniem helicenowym.
Read More o Postępowanie habilitacyjne