Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Ogłoszenia

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Karolina Starzec
"Rozwój i zastosowanie elektrochemicznej metody analitycznej opartej na zjawisku elektrostrykcji"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Kornel Roztocki
"Synteza sieci metalo-organicznych Zn-MOF i Cd-MOF o mieszanych łącznikach z grupy acylohydrazonów i dikarboksylanów"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Magdalena Obłoza
"Nowe fotosensybilizatory aktywne w świetle widzialnym oraz bliskiej podczerwieni - synteza i właściwości"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Piotr Goszczycki
"Optymalizacja właściwości spektralnych pochodnych pirolo[2,3-b]pirazyny poprzez modyfikacje strukturalne"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Postępowanie habilitacyjne

Dr Marcin Mazur
Zwiększenie efektywności metod opisu struktury elektronowej oraz własności elektrostatycznych układów molekularnych.
Read More o Postępowanie habilitacyjne