Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Naukowcy Wydziału Chemii UJ wśród laureatów konkursów OPUS i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki (NCN) po raz 15. rozstrzygnęło konkursy Opus i Preludium. Wśród laureatów znaleźli się również naukowcy z Wydziału Chemii:

Prof. dr hab. Małgorzata Barańska – RS-SRS-MED: Mikroskopia spontanicznego i stymulowanego rozpraszania ramanowskiego do czułego i ultraszybkiego obrazowania komórek w procesie rozwoju chorób cywilizacyjnych;

Dr hab. Wacław Makowski – Kwazi-równowagowa termodesorpcja jako nowa metoda badania adsorpcji wody w porowatych polimerach koordynacyjnych oraz ich trwałości hydrotermalnej;

Dr Szymon Chorąży – Generowanie silnej fotoluminescencji i silnej anizotropii magnetycznej poprzez desolwatację i dalszą post-syntetyczną funkcjonalizację nowych sieci koordynacyjnych d-f .

 

W konkursie PRELUDIUM 15 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora, finansowanie otrzymają również 3 projekty realizowane na Wydziale Chemii UJ:

mgr Leszek Malec – Badanie dynamiki układów oddziaływań w wybranych strukturach pokrystalicznych;

mgr Monika Dudek – Analiza spektroskopowa i badania chiralooptyczne systemów supramolekularnych: biologicznie ważnych agregatów i układów modelowych;

mgr Joanna Wojnarska – Inżynieria wieloskładnikowych materiałów optycznych zawierających grupę sulfonylową z wykorzystaniem metod kwantowej krystalografii.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Pełną listę rankingową zakwalifikowanych projektów można znaleźć na stronie: www.ncn.gov.pl

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Postępowanie habilitacyjne

21.01.2020
Dr Szymon Chorąży
Kompleksy cyjanowe metali przejściowych w konstrukcji fotoluminescencyjnych magnesów molekularnych i unikalnych układów spin crossover
Read More o Postępowanie habilitacyjne

Obrona pracy doktorskiej

03.01.2020
mgr Marzena Mach
"Badanie oddziaływań wybranych kationowych pochodnych fosfatydylocholiny z lipidowymi składnikami bakteryjnych i zwierzęcych błon komórkowych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej