Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie Opus 11

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Katarzyna Rzęsikowska
"Conformational and methodological aspects of selected GPCRs' molecular docking studies for improvement of computer-aided drug design"

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Andrzej Sławek
"Zastosowanie symulacji molekularnych adsorpcji do modelowania przebiegu quasirównowagowej termodesorpcji węglowodorów z materiałów mikroporowatych"

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Anna Pawlik
"Modyfikowane nanoporowate warstwy anodowego tlenku tytanu(IV) - charakterystyka i zastosowania biomedyczne"

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Karolina Starzec
"Rozwój i zastosowanie elektrochemicznej metody analitycznej opartej na zjawisku elektrostrykcji"