Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Tematyka/tematy prac doktorskich, zaproponowane przez pracowników Wydziału Chemii UJ na rok akademicki 2020/2021

Download files
pdf
Tematy

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej

mgr Monika Hałat
"Ramanowska aktywność optyczna związków biologicznie czynnych: od małych monomerów po złożone układy supramolekularne"

Obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Svitlana Sovinska
"Otrzymywanie oraz badanie nanomateriałów z ZnSe dla nowej generacji ogniw fotowoltaicznych"

Ogłoszenie o obronie

mgr Matylda Stefaniak
"Asymetryczna reakcja hetero Dielsa-Aldera katalizowana kompleksami cynku i żelaza- zastosowanie w syntezie kwasów ulozonowych"

Anthropocene

Obrona pracy doktorskiej

mgr Klaudia Ciura
"Nośnikowe katalizatory rozkładu N2O: nanospinel kobaltowy rozproszony na podłożach tlenkowych"