Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Tematyka/tematy prac doktorskich, zaproponowane przez pracowników Wydziału Chemii UJ na rok akademicki 2020/2021

Download files
pdf
Tematy

Web Content Display Web Content Display

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Polimerowe inhibitory wirusa Zika

Planowane w ramach projektu badania wpisują się w zakrojone na szeroką skalę światowe poszukiwania leków przeciw wirusowi Zika (ZIKV). Zakażenie wirusem ZIKV przebiega asymptomatycznie, w późniejszym stadium wiąże się z pojawieniem się gorączki i złego samopoczucia osoby zakażonej. Badania wykazały jednak, że wirus ten atakuje układ nerwowy i jest szczególnie groźny dla kobiet w ciąży, ponieważ wywołuje on mikrocefalię u niemowląt urodzonych przez zakażone matki. Szybkie rozprzestrzenianie się gorączki Zika spowodowało, że w lutym 2016 WHO ogłosiła stan globalnego zagrożenia wirusem Zika, zaś prestiżowe czasopismo Nature wskazało badania nad epidemią gorączki Zika jako jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych w 2016. Dotychczas nie opracowano żadnej szczepionki ani leku na gorączkę Zika, a leczenie ma jedynie charakter objawowy. Obecnie trwają liczne i intensywne badania zmierzające do opracowania szczepionki, lecz są one wciąż na wczesnym etapie zaawansowania. Prowadzone są także badania nad lekami przeciwwirusowymi. Czynnikiem utrudniającym opracowanie leku na gorączkę Zika jest fakt, że szczepy Zika szybko ewoluują, co skutkuje rosnącą liczbą linii genetycznych występujących jednocześnie na danym obszarze. Fakt ten wskazuje na konieczność opracowania leku na gorączkę Zika o szerokim spektrum działania na różne szczepy ZIKV. W ramach niniejszego projektu proponuje się wykorzystanie celowo zaprojektowanych i zsyntetyzowanych układów polimerowych jako kandydatów na leki ograniczające zakażenie wirusem Zika. Otrzymane zostaną serie nowych polimerów a także ich koniugatów z lekami małocząsteczkowymi i białkami. Będą to zarówno polimery syntetyczne jak i modyfikowane polimery pochodzenia naturalnego. Będą różniły się architekturą, masą cząsteczkową i składem. Zbadane zostaną ich właściwości fizykochemiczne. Określona zostanie ich aktywność przeciw ZIKV. Dla wyselekcjonowanej grupy polimerów określona zostanie cytotoksyczność, efektywność inhibicji ZIKV i wyjaśniony zostanie mechanizm ich działania przeciwwirusowego.
Download files
pdf
Szczegółowe warunki