Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

11 marca 2021 - Seminarium Wydziałowe

W imieniu władz naszego wydziału serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnym wykładzie zaproszonego gościa Wydziału Chemii UJ, w ramach cyklu naszego Seminarium Wydziałowego.


Prelegent: Prof. Claudimir Lucio do Lago (Department of Fundamental Chemistry – Institute of Chemistry – University of São Paulo – Brazylia),
Tytuł wykładu: "Catching clouds: detecting monoalkyl carbonates in biological medium with capillary electrophoresis"
Termin: czwartek 11.03.2021, godz. 10:00
Lokalizacja: platforma MsTeams, kanał Seminarium Wydziałowe Wydział Chemii UJ.

Dostęp do kanału Seminarium Wydziałowe Wydział Chemii UJ jest możliwy poprzez link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a386eb16214834ee9a8f6f85075dbdaf0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a410393f-3464-479a-937a-cae5eb7a6417&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Zainteresowania naukowe i praca badawcza naszego gościa związane są z rozwojem i zastosowaniem nowoczesnych technik i metod analizy instrumentalnej (np. mikrowagi kwarcowe, metody spektrometrii masowej), ze szczególnym uwzględnieniem elektroforezy kapilarnej. W ostatnich latach jego grupa badawcza wniosła istotny przyczynek do rozwoju metody pojemnościowo sprzężonej bezkontaktowej detekcji konduktometrycznej (ang. capacitively coupled contactless conductivity detection) oraz rozwoju koncepcji znaczników termicznych i elektrolizy oddzielonej, w kontekście badań nad alkilowęglanami i hemiestrami kwasu węglowego.

Spotkanie zostanie uruchomione już o godzinie 9:30, tak by zapewnić możliwość swobodnego wejścia każdemu zainteresowanemu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. Mamy też nadzieję, że zgodnie z tradycją, bezpośrednio po zakończeniu wykładu uda się stworzyć sposobność do rozmowy z naszym Gościem w mniej formalnej atmosferze, z udziałem osób najbardziej zainteresowanych jego osobą i badaniami.