Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

22.11.2021
mgr Magdalena Chrzan
"Badania ilościowe i jakościowe centrów aktywnych katalizatorów tlenkowych za pomocą metod in situ spektroskopii w podczerwieni"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

20.10.2021
mgr Łukasz Łątka
"Hybrydowe materiały grafenowe dekorowane szczotkami polimerowymi do wytwarzania nanokompozytów na bazie poliamidu 6"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

20.10.2021
mgr Mark Dębosz
"Makro-ogniwa potencjometryczne jako układy detekcyjne w analizie przepływowej"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

07.10.2021
mgr Wojciech Pajerski
"lnteractions at nanoparticles-bacteria-solids biointerfaces: from fundamentais to applications"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

02.10.2021
mgr Mercedes Kukułka
"Theoretical investigations on absorption and luminescence properties of selected organic species for potential applications in optoelectronics"
Read More o Obrona pracy doktorskiej