Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

27.03.2019
Mgr Mateusz Snamina
"Nowe metody obliczeń mikroelektrostatycznych dla zastosowań interpretacyjnych w spektroskopii i fotofizyce kryształów molekularnych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

22.03.2019
Mgr inż. Justyna Polaczek
"NO versus HNO chemistry. Studies on the formation, stability and reactivity of nitrosylcobalamin and model complexes"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

04.03.2019
Mgr inż. Sylwia Górecka
"Wieloskładnikowe układy tlenkowe pochodzenia hydrotalkitowego w roli katalizatorów wybranych procesów środowiskowych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

04.01.2019
Mgr Kinga Orwat
"Badanie polimorfizmu chloranu(VII)heksadimetylosulfotlenku magnezu oraz inne eksperymenty opracowane pod kątem ich wykorzystania w nauczaniu chemii na różnych poziomach edukacyjnych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

27.12.2018
Mgr Jakub Dybaś
"Badania strukturalne kompleksów wybranych hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych metodami spektroskopii molekularnej"
Read More o Obrona pracy doktorskiej