Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Postępowanie habilitacyjne

09.05.2019
Dr inż. Paweł Szarek
Ukryte zależności wynikające z funkcji odpowiedzi drugiego rzędu na zaburzenia liczby elektronów i potencjału zewnętrznego oraz ich związki z fizykochemicznymi cechami atomów i cząsteczek.
Read More o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

09.05.2019
Dr Michał Woźniakiewicz
Nowoczesne podejścia badawcze do identyfikacji, oznaczania i charakterystyki substancji toksycznych i psychoaktywnych.
Read More o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

09.05.2019
Dr Filip Zasada
Badania mechanistyczne reakcji katalitycznych z udziałem małych cząsteczek prowadzonych na nanokryształach tlenków o strukturze spineli metodami DFT i termodynamiki ab initio.
Read More o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

09.05.2019
Dr Leszek Zaraska
Opracowanie nowych metod otrzymywania nanostrukturalnych tlenków cyny i cynku o różnych morfologiach w procesie anodowego utleniania metali w kwasowych i zasadowych elektrolitach.
Read More o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

09.05.2019
Dr Ewa Żesławska
Analiza struktur krystalicznych ligandów wybranych białek w aspekcie cech farmakoforów.
Read More o Postępowanie habilitacyjne