Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

09.09.2019
Mgr Kornel Roztocki
"Synteza sieci metalo-organicznych Zn-MOF i Cd-MOF o mieszanych łącznikach z grupy acylohydrazonów i dikarboksylanów"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

09.09.2019
Mgr Magdalena Obłoza
"Nowe fotosensybilizatory aktywne w świetle widzialnym oraz bliskiej podczerwieni - synteza i właściwości"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

09.09.2019
Mgr Piotr Goszczycki
"Optymalizacja właściwości spektralnych pochodnych pirolo[2,3-b]pirazyny poprzez modyfikacje strukturalne"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Postępowanie habilitacyjne

04.09.2019
Dr Grzegorz Mazur
Zwiększenie efektywności metod opisu struktury elektronowej oraz własności elektrostatycznych układów molekularnych.
Read More o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

04.09.2019
Dr Marcin Wieczorek
Zaawansowane metody kalibracyjne w analizie przepływowej.
Read More o Postępowanie habilitacyjne