Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Ogłoszenia

Postępowanie habilitacyjne

Dr Monika Srebro-Hooper
Teoretyczna charakterystyka związków pomiędzy strukturą a właściwościami w wybranych układach molekularnych z ugrupowaniem helicenowym.
Read More o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Marcin Andrzejak
Stany wzbudzone chromoforów organicznych w opisie jedno i wieloreferencyjnym- w kierunku wiarygodności przewidywań teoretycznych.
Read More o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Magdalena Kurdziel
Rola stabilnych rodników organicznych w procesach redoksowych zachodzących w materiałach pochodzenia roślinnego.
Read More o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Paweł Stelmachowski
Optymalizacja właściwości elektronowych powierzchni materiałów tlenkowych i ich zastosowanie w katalizie heterogenicznej.
Read More o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Tomasz Uchacz
Charakterystyka właściwości fotofizycznych pochodnych pirazolu oraz ich wybrane zastosowania.
Read More o Postępowanie habilitacyjne