Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Ogłoszenia

Postępowanie habilitacyjne

Dr Marcin Mazur
Zwiększenie efektywności metod opisu struktury elektronowej oraz własności elektrostatycznych układów molekularnych.
Read More o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Marcin Wieczorek
Zaawansowane metody kalibracyjne w analizie przepływowej.
Read More o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Łukasz Orzeł
Mechanizmy reakcji kompleksów tetrapirolowych w kontekście zastosowań katalitycznych, środowiskowych i medycznych.
Read More o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Paweł Szlachcic
1H-Pirazolo[3,4-b]chinoliny i 1H-pirazolo[3,4-b]chinoksaliny, ze szczególnym uwzględnieniem pochodnych fluorowanych- struktura, synteza i wybrane właściwości.
Read More o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr James Hooper
Kwantowo-chemiczny opis oddziaływania i samoorganizacji cząsteczek organicznych zaadsorbowanych na nośnikach metalicznych.
Read More o Postępowanie habilitacyjne