Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Ogłoszenia

SONATA BIS - stypendium dla doktoranta

Celem badań jest planowanie i konstrukcja nowych materiałów zbudowanych z rozgałęzionych kompleksów wielordzeniowych jonów metali d i f elektronowych w skali nanometrycznej. Oczekuje się, że uzyskane materiały będą wykazywać szereg ciekawych efektów opartych na (1) zróżnicowanym rozłożeniu gęstości spinowej, wewnętrznej anizotropii magnetycznej i lokalnego sprzężenia magnetycznego w wybranych szkieletach koordynacyjnych, jak również (2) na możliwości odwracalnego przełączania stanów magnetycznych i modyfikacji charakterystyk magnetycznych przez czynniki zewnętrzne (temperatura, promieniowanie, ciśnienie, chemisorpcja). Uzyskiwane materiały są przedmiotem badań fizykochemicznych z punktu widzenia szeroko pojmowanych materiałów przełączalnych, m.in. magnesów jednocząsteczkowych (ang. single molecule magnets SMM) oraz niskotemperaturowych chłodziw magnetycznych.
Read More o SONATA BIS - stypendium dla doktoranta

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Read More o Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Studia podyplomowe

Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych
Read More o Studia podyplomowe

Informacje o wynikach konkursu na stanowisko asystenta naukowego (typu post-doc) na Wydziale Chemii UJ.

Read More o Informacje o wynikach konkursu na stanowisko asystenta naukowego (typu post-doc) na Wydziale Chemii UJ.

Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora

Uchwała nr 19/X/2017
w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk chemicznych dr hab. Joannie Łojewskiej
Read More o Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora