Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrona pracy doktorskiej

mgr Paulina Wróbel
"Badania strukturalne oddziaływania wybranych związków trójcyklicznych z nowymi wariantami β-laktoglobuliny posiadającymi modyfikacje w rejonie kieszeni wiążącej"

Rozprawa doktorska, streszczenie pracy oraz recenzje
zamieszczone są na stronie https://rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl