Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Do studentów II stopnia dziennych studiów na kierunkach: Chemia, Fizyka, ZMiN, Ochrona Środowiska

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się okresem, w którym wybieracie Państwo kursy obieralne w ramach studiów II stopnia mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kursie wykładowym pt. „Molecular Magnetism”. Magnetyzm molekularny stanowi unikalną hybrydę inżynierii molekularnej, krystalografii oraz magnetyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem (1) odwracalnych strukturalno-spinowych przemian fazowych, (2) przemian magnetycznych indukowanym promieniowaniem elektromagnetycznym czy (3) efektów krzyżowych związanych z interakcją faz namagnesowanych z promieniowaniem elektromagnetycznym. Zjawiska te mają ogromne znaczenie z punktu widzenia materiałów o charakterze przełącznikowym.

W ramach tego kursu planuje się (1) omówienie podstaw dotyczących efektów magnetycznych związanych z obecnością niesparowanych elektronów w cząsteczkach, (2) opis typów magnetyków z uwzględnieniem zjawisk obserwowanych wyłącznie w materiałach molekularnych, niespotykanych w magnetykach tradycyjnych, jak również (3) prezentację najciekawszych przykładów połączeń o charakterze aplikacyjnym. Kurs jest prowadzony w języku angielskim, a jego formuła, oprócz tradycyjnej metody podającej, zakłada również elementy warsztatowe z użyciem dedykowanego oprogramowania komputerowego oraz samodzielne opracowanie i prezentację danych na postawie tekstu źródłowego.

Prowadzący są czynnymi specjalistami w dziedzinie chemii koordynacyjnej i magnetochemii, z dużym doświadczeniem oraz dorobkiem naukowym w tych dziedzinach. Kierują projektami badawczymi i współpracują na polu badawczym ze specjalistami z najlepszych krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych.

***********************************************************************************
Krótka charakterystyka kursu:

Symbol: WCh-CF-CN18-19
Czas: rok akademicki 2020/2021
Semestr: letni
Typ: wykład (forma zdalna z wykorzystaniem platformy MsTeams)
Język: angielski
Metody: podające, problemowe
Prowadzący: dr hab. Robert Podgajny (prof. UJ), dr hab. Dawid Pinkowicz (prof. UJ)
Liczba godzin: 30
Forma zaliczenia: test, zaliczenie na ocenę (forma zdalna)
Łączny nakład pracy studenta: 90 godz. (udział w wykładach - 30 godz.; samodzielne opanowanie omawianych zagadnień w oparciu o literaturę obowiązkową i uzupełniającą - 45 godz.; przygotowanie do testu zaliczeniowego oraz obecność na teście zaliczeniowym - 15 godz.)
Liczba pkt ECTS: 3

Download files
pdf
Molecular Magnetism (zaproszenie)

Web Content Display Web Content Display

Uwaga licencjaci i magistranci !

UWAGA MAGISTRANCI

Dwa tygodnie przed egzaminem magisterskim należy przesłać na adres:

Skany poniższych dokumentów (z odręcznym podpisem):

Po przeslaniu tych dokumentów zastanie naliczona opłata 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku angielskim – nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty również należy przesłać.

Informację o zaliczeniu Seminarium magisterskiego i Pracowni magisterskiej przesyła Promotor.

Przed egzaminem magisterskim należy również:

WAŻNE!!! TYLKO DOKUMENTY WYSŁANE Z MAILA W DOMENIE @student.uj.edu.plAKCEPTOWANE.

UWAGA LICENCJACI KIERUNKU CHEMIA

Przynajmniej 3 dni przed egzaminem licencjackim należy przesłać na adres:

monika.jurek@uj.edu.pl

Skany poniższych dokumentów (z odręcznym podpisem):

Po przeslaniu tych dokumentów zastanie naliczona opłata 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku angielskim – nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty  również należy przesłać. 

  • Osoby, które robią awansem III rok muszą złożyć podanie do Prodziekana ds. dydaktyki z prośbą o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego

Przed egzaminem licencjackim należy również:

WAŻNE!!! TYLKO DOKUMENTY WYSŁANE Z MAILA W DOMENIE @student.uj.edu.pl AKCEPTOWANE.