Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Tematyka/tematy prac doktorskich, zaproponowane przez pracowników Wydziału Chemii UJ na rok akademicki 2020/2021

Download files
pdf
Tematy

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

NOWE MOŻLIWOŚCI WYMIANY - UNA EUROPA

W wymianie wirtualnej w ramach sieci UNA Europa wziąć może każdy student i doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który ukończył I rok studiów I stopnia. Osoby, które zdecydują się na udział w wymianie, otrzymają status stypendysty Programu Erasmus+ z dofinansowaniem zerowym. Studenci UJ mogą realizować wybrane przez siebie kursy w dowolnej uczelni partnerskiej z sieci UNA Europa, w ramach zajęć fakultatywnych, po uprzednim uzyskaniu zgody wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+, co będzie podstawą do uznania danego kursu i zaliczenia punktów ECTS w UJ.

Obrona pracy doktorskiej

mgr Aldona Kostuch
"Katalizatory reakcji redukcji tlenu oparte na osadzonych na nośnikach węglowych tlenkach o strukturze spinelu"

Obrona pracy doktorskiej

mgr Monika Hałat
"Ramanowska aktywność optyczna związków biologicznie czynnych: od małych monomerów po złożone układy supramolekularne"

Obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Svitlana Sovinska
"Otrzymywanie oraz badanie nanomateriałów z ZnSe dla nowej generacji ogniw fotowoltaicznych"

Ogłoszenie o obronie

mgr Matylda Stefaniak
"Asymetryczna reakcja hetero Dielsa-Aldera katalizowana kompleksami cynku i żelaza- zastosowanie w syntezie kwasów ulozonowych"