Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Tematyka/tematy prac doktorskich, zaproponowane przez pracowników Wydziału Chemii UJ na rok akademicki 2020/2021

Download files
pdf
Tematy

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Akcja „Nie! dla plastiku”

Obrona pracy doktorskiej

mgr Michał Duda
"Synteza, badania strukturalne i fizykochemiczne nowych polimerów koordynacyjnych i nieorganiczno-organicznych materiałów hybrydowych"

28 stycznia 2021 - Seminarium Wydziałowe

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładzie zaproszonego gościa Wydziału Chemii UJ, w ramach cyklu naszego Seminarium Wydziałowego. Pierwszym w tym roku prelegentem będzie Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński (Politechnika Warszawska, Instytut Chemii, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku), który wygłosi wykład pt. "Potrzeby cywilizacji, tworzywa polimerowe i ochrona środowiska, wojna czy pokój?" Wykład rozpocznie się we czwartek 28.01.2021 o godzinie 10:00 i będzie się odbywał na platformie MsTeams na kanale Seminarium Wydziałowe Wydział Chemii UJ.

Obrona pracy doktorskiej

mgr Anna Adamkiewicz-Ostrowska
"Badanie stereoselektywności reakcji Mukaiyamy 2-(trimetylosiloksy)furanu z chiralnymi aldehydami w roztworach wodnych"

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie badawczym

Praca w projekcie NCN SONATA 2019/35/D/ST5/03107 „Projektowanie i funkcjonalizacja powierzchni polimerowych materiałów implantacyjnych: zapobieganie infekcjom okołowszczepowym"