Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematyka/tematy prac doktorskich, zaproponowane przez pracowników Wydziału Chemii UJ na rok akademicki 2020/2021

Pliki do pobrania
pdf
Tematy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Svitlana Sovinska
"Otrzymywanie oraz badanie nanomateriałów z ZnSe dla nowej generacji ogniw fotowoltaicznych"

Ogłoszenie o obronie

mgr Matylda Stefaniak
"Asymetryczna reakcja hetero Dielsa-Aldera katalizowana kompleksami cynku i żelaza- zastosowanie w syntezie kwasów ulozonowych"

Anthropocene

Obrona pracy doktorskiej

mgr Klaudia Ciura
"Nośnikowe katalizatory rozkładu N2O: nanospinel kobaltowy rozproszony na podłożach tlenkowych"

Obrona pracy doktorskiej

mgr Tomasz Kondratowicz
"Sferyczny tlenek cyrkonu jako baza do otrzymywania materiałów aktywnych katalitycznie w dopalaniu lotnych związków organicznych"